Kinderen hebben plezier in bewegen en doen dat het liefst de hele dag. Ieder kind zijn eigen spel, zijn eigen materiaal, zijn eigen voorkeur. Kinderen bewegen van nature en de kinderopvang/peuterspeelzaal kan daarop inspelen. De wens om bewegen meer te verankeren binnen de kinderopvang/peuterspeelzaal is groot. Aanbieden van een actieve en gezonde levensstijl wordt steeds vaker als belangrijk gezien. Bij een actieve levensstijl hoort met plezier en in vrijheid kunnen en durven bewegen. Daarvoor is het belangrijk dat er een speels beweegaanbod voorhanden is waar kinderen gebruik van kunnen maken.

Kennismaken met Beweegkriebels is mogelijk. Groepsleiding kan dan zien hoe je met eenvoudig materiaal en je eigen creativiteit aantrekkelijke beweegactiviteiten kunt doen. Wellicht wil je als kinderopvangorganisatie of peuterzaal de groepsleiding een workshop of de totale training laten volgen maar wil je hen eerst een ‘les’ Beweegkriebels laten ervaren? Neem dan contact op met de sportleidster van CLINIC voor info en kosten.

Een eerste kennismakingsles is ook mogelijk, alvorens men besluit een reeks ‘lessen’ Beweegkriebels door CLINIC te laten geven aan de kinderen van uw locatie(s).