Beweegkriebels is een visie en werkwijze gericht op het uitdagen van 0 tot 4 jarige kinderen om spelenderwijs te bewegen. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) heeft Beweegkriebels ontwikkeld als reactie op vragen uit de kinderopvang over hoe om te gaan met bewegen met baby’s, dreumesen en peuters. Beweegkriebels vindt het belangrijk om jonge kinderen veel te laten bewegen, spelen en ontdekken. Bewegen is goed voor de ontwikkeling van het kind, voor de gezondheid en later voor het behouden van een actieve leefstijl. Jonge kinderen moeten voldoende gevarieerde beweeg- en speelmogelijkheden aangeboden krijgen. Vroeg begonnen is vroeg gewonnen!

Beweegkriebels inspireert, enthousiasmeert , informeert en is erkend door Centrum Gezond Leven (CGL). Dit betekent dat Beweegkriebels is beoordeeld en erkend volgens de landelijke systematiek die gehanteerd wordt bij het beoordelen van leefstijlinterventies.
De interventie Beweegkriebels draagt bij aan een op bewegen gericht beleid binnen de kinderopvang.

Beweegkriebels richt zich op professionals die werken met baby’s, dreumesen en peuters.
Beweegkriebels wil professionals van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, voorscholen of consultatiebureaus ondersteunen en scholen in het aanbieden en het ontwikkelen van een leuk, verantwoord en nieuw beweegaanbod voor jonge kinderen.
Voor professionals een mooie uitdaging om kinderen deze mogelijkheden te bieden, er zelf ook plezier aan te beleven én te zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief goed beweegaanbod.