Niet iedereen weet hoe je jonge kinderen kunt stimuleren tot bewegen. De vraag die vaak wordt gesteld is: ‘Wat kan ik doen? Ik heb geen beweeg-opleiding gevolgd. Ik heb niet voldoende ideeën en weet niet goed hoe ik dat moet organiseren’. Als je kijkt in de bibliotheek dan vind je boeken waarin beweegspelletjes staan, maar vaak heeft men niet de tijd of de mogelijkheid om een spel vooraf goed voor te bereiden. Tijd dus om vaardigheden te ontwikkelen waarmee je zelf activiteiten kunt verzinnen die aansluiten bij wat kinderen op dat moment willen doen of willen.

Om die kennis te krijgen, inspiratie op te doen, creatiever te worden en te durven bewegen met jonge kinderen, is de training Beweegkriebels ontwikkeld. Een training waarbij groepsleiding in de praktijk aan de slag gaat, eerst met andere deelnemers, maar ook met kinderen in de praktijk. De handreiking Beweegkriebels, ondersteunt de training.

5 uitgangspunten van de training Beweegkriebels

 • Plezierbeleving
 • Andersoortig materiaal en creativiteit
 • Combineren van praktijk en theorie
 • Het uitleggen van een spel
 • Loslaten van een vaste activiteitenstructuur

Doel van de training

De training geeft je kennis van bewegen met jonge kinderen en leert je vaardigheden om aantrekkelijke en verantwoorde speelse beweegactiviteiten op te zetten en uit te voeren met kinderen van 0-4 jaar. Hiermee wordt het mogelijk om bewegen structureel deel te laten uitmaken van het dagprogramma en zo te investeren in een actieve levensstijl voor de kinderen.

Methodiek van de training
De training gaat uit van zogenaamd ervaringsleren. Dit betekent dat in de training voornamelijk praktische opdrachten en werkvormen aan de orde komen en dat je samen met de andere deelnemers speelt, ontwerpt, ervaart, ontdekt en leert activiteiten uit te leggen en te begeleiden. Door zelf deel te nemen aan de activiteiten, nieuwe activiteiten te verzinnen en deze zelf te begeleiden maak je je de informatie en activiteiten sneller eigen.

Trainingsbijeenkomsten
De training Beweegkriebels bestaat uit 7 bijeenkomsten van 2,5 uur.

Bijeenkomst 3 en 5 zijn bijeenkomsten in de praktijk met kinderen.

Bijeenkomst 7 is een ouderbijeenkomst.

In deze bijeenkomsten komen de volgende thema’s aan de orde:

 • Spelbeleving
 • Speluitleg
 • Geleid en vrij spel
 • Bewegen op muziek
 • Kleine spelletjes
 • Spelen met beweeg-activiteitenboek
 • Spelen met andersoortig materiaal
 • Spelontwerp/thematisch werken
 • Ouderbijeenkomst bewegen

De volledige training bestaat dus uit 17,5 uur. Alleen na het volgen van de gehele training ontvangt de deelnemer een certificaat.
Deelcertificaten zijn ook mogelijk, zie hieronder onder het kopje: trainingsbijeenkomst in de vorm van workshops.