Op 5 en 6 oktober 2015 volgde Linda de cursus Train-de-Trainer Beweegkriebels van het Huis voor Beweging. Zij behaalde het certificaat en mag nu voor (toekomstige) pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen de training verzorgen.

Beweegkriebels bij certificaatBeweegkriebels is een visie en werkwijze gericht op het uitdagen van 0 tot 4 jarige kinderen om spelenderwijs te bewegen. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) heeft Beweegkriebels ontwikkeld als reactie op vragen uit de kinderopvang over hoe om te gaan met bewegen met baby’s, dreumesen en peuters. Beweegkriebels vindt het belangrijk om jonge kinderen veel te laten bewegen, spelen en ontdekken. Bewegen is goed voor de ontwikkeling van het kind, voor de gezondheid en later voor het behouden van een actieve leefstijl. Jonge kinderen moeten voldoende gevarieerde beweeg- en speelmogelijkheden aangeboden krijgen. Vroeg begonnen is vroeg gewonnen!

Beweegkriebels is erkend als ‘goed onderbouwd’ door het Centrum Gezond Leven (CGL). Dit betekent dat Beweegkriebels is beoordeeld en erkend volgens de landelijke systematiek die gehanteerd wordt bij het beoordelen van leefstijlinterventies.

De interventie Beweegkriebels draagt bij aan een op bewegen gericht beleid binnen de kinderopvang en bij peuterspeelzalen.