In de maand december gaf CLINIC op 3 locaties van kinderopvangorganisatie Simba een kennismakingsles Beweegkriebels. Zowel in Monster als in Poeldijk. Op elke locatie maakte Linda gebruik van ander materiaal. Aan de Zilvermeeuwstraat werd er gespeeld met knijpers; zowel de dreumesen als de peuters ontdekten wat je kunt doen met knijpers.

Bewegen en spelen is nauw met elkaar verbonden en zelf ontdekken speelt daarbij een belangrijke rol. Ook de fijne motoriek en de primaire kleuren kwamen aan bod.

Bij peuterspeelzaal de Kabouters aan de Kloosterlaan in Monster werd er gespeeld met hoepels. In de groep werden eerst de tafels en stoeltjes aan de kant gezet en was er voldoende ruimte om aan de slag te gaan. Voor Beweegkriebels is een speellokaal/gymzaal niet noodzakelijk!

De dreumesen en peuters bij de locatie in Poeldijk maakten kennis met ‘spelen met bierviltjes’! Na een warming up met ‘de gekke pasdans’ werden allerlei beweegspelletjes met viltjes gedaan. Verrassend om te zien wat ook de dreumesen al kunnen! Zowel vrij spel als geleid spel kwam aan de orde.

Ook een kennismakingsles Beweegkriebels op uw locatie?