CLINIC heeft een Sport- en Spelprogramma voor de Tussenschoolse Opvang samengesteld.  Diverse basisscholen en 3 kinderopvangorganisaties maken inmiddels gebruik van dit programma. Het programma dat door Linda is samengesteld is geschikt voor 8 weken. Na 8 weken zijn er zoveel diverse spellen aangeboden dat het programma na een schoolvakantie opnieuw aangeboden kan worden.

Per week zijn er voor maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag spelsuggesties voor onderbouw en bovenbouw. Met dit programma en een noodzakelijke workshop voor de begeleiders van de TSO, kan de kinderopvangorganisatie  of de school zelf aan de slag met de kinderen tijdens de lunchpauze.

Heeft u als basisschool of als organisatie van de Tussenschoolse Opvang interesse in een deze handreiking Sport- en Spel, neem dan contact op via linda@sportenspelworkshops.nl
Linda geeft graag een workshop aan de begeleiding van de TSO waarbij deze personen zelf actief aan de slag gaan met de diverse spellen en geïnspireerd worden om met de handreiking aan de slag te gaan.