Vanaf heden is het mogelijk uw begeleiders van de Tussenschoolse Opvang een workshop sport- en spel aan te bieden. CLINIC heeft een sport- en spelprogramma ontwikkeld voor de TSO/Overblijf. Behalve dat dit programma tegemoet komt aan de oproep om kinderen meer te laten bewegen, is het een handreiking om het spelen op het schoolplein tijdens de TSO uren beter te laten verlopen.Wellicht is uw school overgestapt naar een continurooster en kan het programma voor u de oplossing zijn tijdens de middagpauze. Het kant-en-klare programma vergt weinig voorbereiding en de begeleiders hebben geen sportachtergrond nodig. Dit programma is reeds opgestart bij basisschool de Wegwijzer in ’s Gravenzande, basisscholen Pr Willem Alexander, Pr Maurits, de Achtsprong in de Lier, samenwerkingsschool Balans in Den Haag, basisschool De Blinkerd in Monster, Stichting Anne in Rotterdam. Ook diverse TSO begeleiders van kinderopvang Simba (Monster), Okidoki (’s Gravenzande) en van 2Samen (Den Haag) zijn opgeleid.

Het programma beslaat 8 weken met voor elke dag (behalve woensdag) sport- en spelactiviteiten gesplitst in onderbouw en bovenbouw. Bij elk spel wordt aangegeven welk materiaal er nodig is. Vervolgens wordt het spel uitgelegd en worden suggesties gegeven.
Er wordt uitgegaan van een half uur spelen per bouw.
Na 8 weken kan het programma weer opnieuw beginnen bij week 1 (na een vakantie).

In de eerste 8 weken zijn zoveel verschillende spellen aangeboden, dat het geen probleem is om weer bij week 1 te beginnen.

Uw investering:

  • Een workshop/training voor de begeleiding van de TSO waarbij zij zelf actief bezig zijn.
  • Map met 8 weken-programma + duidelijke uitleg van de spellen
  • Aanschaf klein spelmateriaal (denk aan ballen, pylonen, hoepels, pittenzakjes e.d.)